Paieška

1579–1773

VILNIAUS JĖZUITŲ AKADEMIJA IR UNIVERSITETAS
ACADEMIA ET UNIVERSITAS VILNENSIS SOCIETATIS JESU
1579–1773